اول فروردین در پاییز!

0
628
اول فروردین در پاییز - نوروز

یکی از نکات مهمی که خانم مری بویس در مورد گاهشماری ساسانیانِ نخستین بیان می‌کند، این است که نوروز را در اول فروردین، ولی نه در بهار، بلکه در پاییز برگزار می‌کردند. وی احتمال می‌دهد که این کار، میراثی از دوره پارت‌ها باشد[۱].

______________________________

[۱] مری بویس، زردشتیان، باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۱، ص ۱۳۶

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید