آخرین مقالات

چرا پول هیأت را خرج فقرا نمی کنید؟! - نگاهی نو

پول هیأت را خرج فقرا کنید!

«پول هیأت را خرج فقرا کنید!» جمله‌ای که هر سال در حوالی محرم و صفر تکرار می‌شود. شکی نیست که برخی گویندگان آن، صادقانه دغدغه فقرا...