آخرین مقالات

آریایی ها ایرانی نیستند - مهاجرت آریایی ها - نگاهی نو

بیگانه!

درباره زرتشت چقدر اطلاعات دارید؟ میدانید زادگاهش کجا بوده؟ سال تولدش چه زمانی بوده؟ در کجای دنیا آیین خود را ایجاد کرده است؟ در...
جعل واژه آریایی - نگاهی نو

نظر دکتر حسین وحیدی در مورد جعل نام آریایی

براستی واژه آریا و آریایی حاکی از یک تمدن و اعتبار مبتنی بر نژاد پرستی است یا نشان از جعل و دروغ استعمار؟.  
منشور کوروش - یک دروغ تبلیغاتی - نگاهی نو

حبابِ یک استوانه

حتماً تابحال ادعای منشور حقوق بشر بودن استوانه منتسب به کوروش دوم را شنیده اید!! متأسفانه سازمان ملل متحد هم خواسته یا نا خواسته...
نژاد آریایی بر سر دوراهی - نگاهی نو

باستان گرایان بر سر دوراهی

براستی آریایی ها چه کسانی بودند و نژاد آریایی چیست؟ بیایید نگاهی به مغلطه کودکانه باستان پرستان بیاندازیم↑↑
شعری که فردوسی نسرود: عجم زنده کردم بدین پارسی - نگاهی نو

شعری که فردوسی نسرود: عجم زنده کردم بدین پارسی

بیتی معروف که حتی اگر خاطرتان باشد در برخی کتب درسی هم جا باز کرده بود و آنرا به حکیم ابوالقاسم فردوسی منتسب میکردند...