تشیع فردوسی به گواهی پژوهشگران ایرانی، غربی و زرتشتی

حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر نامدار ایرانی و سراینده شاهکاری به نام شاهنامه، یک مسلمان شیعه بوده است. پژوهشگران و کارشناسان متعددی بر این حقیقت...

نقش مسلمانان در توسعه علوم و صنایع کشاورزی (۳) – داروسازی...

با جستاری در تاریخ و تمدن اسلامی، با دلایل محکم می‌توان مسلمانان را به عنوان پیش‌رو در دانش داروسازی دانست؛ چرا که آنها اهتمام...

نقش مسلمانان در توسعه علوم و صنایع کشاورزی (۲)

نقش مسلمانان در پیشرفت کشاورزی، تنها در علوم کشاورزی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه صنایع مرتبط با کشاورزی را نیز در بر می‌گیرد. این صنایع در...

نقش مسلمانان در توسعه علوم و صنایع کشاورزی (۱)

آثار تاریخی نشان می‌دهد که کشاورزی در تمدن‌های کهن، مهم‌ترین پیشه بوده است. با ظهور اسلام، نقش مسلمانان در توسعه و گسترش کشاورزی همانند...

طلوع خورشید اسلام و رویش نهال دانش

طلوع خورشید اسلام، تحول علمی بی‌نظیری را برای مسلمانان و بلکه برای بشریت به ارمغان آورد. پیشرفت علمی شگرفی که جوامع اسلامی تجربه کردند،...

هنر و پوشش عفیفانه ایران باستان

والتر هینتس، ایران شناس مشهور، در کتاب «داریوش و ایرانیان» در ضمنِ بیان برخی از آداب و رسوم و مؤلفه‌های فرهنگی ایرانیان باستان، پوشش...

نفرت های نفرت انگیز

به گفته والتر هینتس، مردان پارسی بیزاری غریبی نسبت به هر سفیدی ناسالم (!) داشتند. از زال و جذامی متنفر بودند و حتی چشمِ...

بیانیه گام دوم انقلاب (۲۵) – سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی (سبک...

گام دوم و سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده ... و امّا توصیه‌ها: ... هفت) سبک زندگی ۷) سبک زندگی: سخن لازم دراین‌باره...

بیانیه گام دوم انقلاب (۲۴) – سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی (عزت...

گام دوم و سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده ... و امّا توصیه‌ها: ... شش) عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن ۶)...

بیانیه گام دوم انقلاب (۲۳) – سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی (استقلال...

گام دوم و سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده ... و امّا توصیه‌ها: ... پنج) استقلال و آزادی ۵) استقلال و آزادی: استقلال...
- آگهی -

آخرین اخبار

باید خواند شود