آیا هخامنشیان زرتشتی بودند؟

0
1743
آیا هخامنشیان زرتشتی بودند؟ - نگاهی نو

در خصوص مذهب هخامنشیان نظر یکسانی وجود ندارد. بعضی از محققان آنان را زرتشتی می‌دانند؛ در حالی که هخامنشیان فقط در برخی موارد با مذهب زرتشتی اشتراک‌هایی داشته‌اند. اما این اشتراک‌ها لزوماً نمی‌تواند به معنی زرتشتی بودن آنها باشد. چرا که میان عملکرد هخامنشیان و باورهای زرتشتی تفاوت‌های جدی وجود دارد.

به عنوان مثال، هخامنشیان مردگان خود را دفن می‌کردند و شاهان هخامنشی مقبره دارند؛ اما در آیین زرتشت دفن اجساد انسان‌ها جایز نیست. زیرا زرتشتیان آلوده کردن زمین را گناه می‌دانستند.

هخامنشیان و دفن مردگان - نگاهی نو

گفته می‌شود زرتشت مردم را از قربانی کردن حیوانات در مراسم مذهبی منع کرده بود؛ در حالی که هخامنشیان گاو و گوسفند را قربانی می‌کردند.

موبدان زرتشتی از نوشتن خودداری می‌کردند و ابداع خط را به دیوها نسبت می‌دادند؛ اما هخامنشیان از خط برای نگارش کتیبه‌های سلطنتی استفاده می‌کردند.

نکته دیگر که در زرتشتی بودن هخامنشیان تردید جدی ایجاد می‌کند، این است که در نوشته‌ها و کتیبه‌های هخامنشی، نامی از زرتشت نمی‌بینیم! چگونه می‌توان قبول کرد که قومی پیرو آیین و مذهبی باشند؛ ولی در نوشته‌های خود نامی از پیامبرشان نبردند؟!

هخامنشیان و قربانی - نگاهی نو

______________________________

برای مطالعه بیشتر بنگرید به:

۱- عباس قدیانی، تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره هخامنشیان، ص ۲۰۱

۲- مری بویس، زردشتیان، باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۱، ص ۷۷

۳- خط، ارمغان دیوها!

۴- دلیل عدم نگارش اوستا طی قرن‌های متمادی

۵- مذهب آریایی‌ها

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید