اسلام و گسترش علم (قسمت چهارم)

0
1125
اسلام و گسترش علم - سهم مسلمانان در تکنولوژی جدید - نگاهی نو

اسلام و گسترش علم (قسمت چهارم)

اینجا رو ببین!
توی اون زمان جراحی چشم کردن! آب مروارید چشم رو خوب كردن!
ببین اینجا نوشته:
موصلی چشم پزشک عراقی سده چهارم هجری سوزنی میان تهی طراحی کرده بود که برای مکیدن آب مروارید چشم!
پرسیدم: دیگه چیا اختراع کردن؟!
یه نگاه به فهرست کتاب کرد و گفت: کاغذ، ابزار جنگی، فواره، ابزارهای پزشکی، رصد خانه، اسطرلاب و یه عالمه اختراع و ابتکار دیگه در علم شیمی، مثلثات، ریاضیات، …
چقدر زیاده ولی واقعا همه این علوم رو مسلمونا مخترعش بودن؟!

اختراعات مسلمانان - ابزارهای جراحی - نگاهی نو ابتکارات مسلمانان - کاغذ، چرم و... - نگاهی نو
اسلام و علم - ریاضیات - نگاهی نو اسلام و علم - نجوم - نگاهی نو

گفتم: خب حالا اینکه گفتی اسلام دست و پای مارو بسته چی بود؟!
گفت: امروز با چند تا از بچه‌ها در مورد پیشرفت غرب و عقب ماندگی مسلمونا حرف می‌زدیم خیلی اعصابم بهم ریخت هرچی بیشتر می‌گفتیم بیشتر عصبانی می‌شدم. همشو بخاطر اسلام می‌دونستیم!
گفتم: حالا دیدی مسلمونا چه خدمتی به جهان کردن با اختراعاتی که داشتن با علومی که کشف کردن …
گفت: پس چرا ما انقدر عقب افتاده‌تریم؟!
گفتم: این نیاز به تحقیق تاریخی داره که ببینیم چرا کشورهای اسلامی عقب افتادن با وجود این همه اختراع و اکتشاف!

اما همین‌قدر بدون که این عوامل با هم جمع شد و نتجه اش این شد.
البته ما خیلی هم عقب نیستیم الان ایران رو ببین چقدر تحریمیم هیچ تسلیحات و هیچ وسیله ای به ایران نمی‌فروشند که مبادا هسته ای و نظامی و پزشکی و… ما پیشرفت کنه
اما مردم ایران همونجور که پیامبر (ص) فرمودن: (اگر علم در ثریا باشد مردانی از پارس به آن دست پیدا می‌کنند) هم به هسته ای دست پیدا کردن و هم تسلیحات نظامی پیشرفته ای داریم. حتی تو زمینه پزشکی هنوز خیلی از کشورهای غربی به اون پیشرفتی که ایرانیا رسیدن، نرسیدن!

دوباره کتاب را باز کرد و شروع کرد به خواندن مطالب …
خودم هم وقتی استاد سرکلاس از این کتاب و اکتشافات مسلمان‌ها می‌گفت تعجب می‌کردم مخصوصا اختراع ساعت عجیب و غریب و جریان پرواز ابن فرناس.

اختراعات مسلمانان - ماشین چاپ - نگاهی نو ابتکارات مسلمانان - کشتی سازی و دریانوردی - نگاهی نو

تمدن غرب مدیون مسلمانان - نگاهی نو

قسمت قبل

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید