اسلام و گسترش علم (قسمت سوم)

0
761
اولین پرواز انسان - ابن فرناس قرطبی - نگاهی نو

اسلام و گسترش علم (قسمت سوم)

همچنان غرق کتاب بود و اختراعات و اکتشافات مسلمانها را میخواند.
بعضی ازین اختراعات باعث تعجبش میشد و مدام میگفت: وای باور نکردنیه! چقدر جالبه این!
از حرکاتش خنده ام گرفته بود که گفت: این دو تا برادر خارجی که دنبال پرواز کردن بودن کی بودن؟ اسمشون چی بود؟
کمی فکر کردم و گفتم: برادران رایت.
گفت: آره خودشه برادران رایت میدونستی قبل از این برادران رایت یه مسلمون پرواز رو مطرح کرده و تازه پرواز کردن رو هم امتحان کرده.

با تعجب پرسیدم: واقعا؟!
گفت: آره منم اولش باور نکردم اما همچین چیزی بوده.
سرش را به نشانه ی تاسف تکان تکان میداد
گفتم: چی شده چرا افسوس می‌خوری؟
در حالی که نفسش را بیرون می‌داد گفت: این خارجی ها خیلی زرنگ هستن همه چیزو به اسم خودشون زدن.
همیشه فکر می‌کردم برادران رایت اولین کسی بودن که در مورد پرواز فکر کردن و یه وسیله ساختن واسه پرواز! نگو اینا همش اختراعات مسلمونا بوده!

اسلام و علم - اختراعات مسلمانان - پرواز - نگاهی نو

پرسیدم: کی این کارو کرده؟! یعنی اسم مسلمانی رو آورده که در مورد پرواز حرفی زده باشه یا کلی گفته مسلمونا به پرواز هم فکر کردن.
گفت: نه بابا فکر چیه؟!
نوشته اولین پرواز سال ۳۳۸ه.ق بوده
با تعجب گفتم: پرواز هم کرده؟!
گفت: آره بذار برات بخونم.
عباس ابن فرناس در شنل گشادی که با بست های چوبی سخت و سفت شده و شکل بال به خود گرفته بود از مناره مسجد بزرگ قرطبه پایین پرید.
پرسیدم: پراز کرد؟!
گفت: نه ولی سقوطش محکم نبود و آروم خورده زمین و صدمه جزئی دیده

اختراعات مسلمانان - عینک - نگاهی نو ابتکارات مسلمانان - زمان سنج - نگاهی نو

گفتم: مسخره میکنی؟!
گفت: نه بابا اینجا نوشته. تازه نوشته که ابن فرناس تا۷۰ سالگی دست از این کارش برنداشته و یه بال با پرهای عقاب و نخ ابریشم درست میکنه و از بالای کوه میپره پایین. چند دقیقه هم پرواز میکنه؛ اما موقع فرود باز هم سقوط می‌کنه و مهره کمرش میشکنه. بعد دوباره تحقیق میکنه و میفهمه پرنده ها موقع فرود به ریشه دمشون تکیه میکنن و فرود میان.
توجه کردی الانم هواپیماها اول چرخهای عقبشون باز میشه اول دمشون پایین میاد.
گفتم: آره چه جالب به این فکر نکرده بودم!

اسلام و گسترش علم - ابتکارات مسلمانان - مبانی ساخت هواپیما - نگاهی نو

______________________________

منبع: پروفسور سلیم الحسنی، ۱۰۰۱ اختراع میراث مسلمانان در جهان ما، ص ۳۰۸

قسمت قبل                              قسمت بعد

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید