خانه برچسب ها بیانیه گام دوم انقلاب

برچسب: بیانیه گام دوم انقلاب

بیانیه گام دوم انقلاب (۲۵) – سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی (سبک...

گام دوم و سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده ... و امّا توصیه‌ها: ... هفت) سبک زندگی ۷) سبک زندگی: سخن لازم دراین‌باره...

بیانیه گام دوم انقلاب (۲۴) – سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی (عزت...

گام دوم و سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده ... و امّا توصیه‌ها: ... شش) عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن ۶)...

بیانیه گام دوم انقلاب (۲۳) – سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی (استقلال...

گام دوم و سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده ... و امّا توصیه‌ها: ... پنج) استقلال و آزادی ۵) استقلال و آزادی: استقلال...

بیانیه گام دوم انقلاب (۲۲) – سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی (عدالت...

گام دوم و سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده ... و امّا توصیه‌ها: ... چهار) عدالت و مبارزه با فساد ۴) عدالت و...

بیانیه گام دوم انقلاب (۲۱) – سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی (اقتصاد)

گام دوم و سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده ... و امّا توصیه‌ها: ... سه) اقتصاد ۳) اقتصاد: اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده...

بیانیه گام دوم انقلاب (۲۰) – سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی (معنویت...

گام دوم و سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده ... و امّا توصیه‌ها: ... دو) معنویّت و اخلاق ۲) معنویّت و اخلاق: معنویّت...

بیانیه گام دوم انقلاب (۱۹) – سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی (علم...

گام دوم و سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده ... و امّا توصیه‌ها:  یک) علم و پژوهش ۱) علم و پژوهش: دانش،‌...

بیانیه گام دوم انقلاب (۱۸) – سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در...

گام دوم و سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی...

بیانیه گام دوم انقلاب (۱۷) – فهرست طولانی فرصت‌های مادی کشور

فهرست طولانی فرصت‌های مادی کشور به‌جز این‌ها، فرصت‌های مادّی کشور نیز فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهد که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند می‌توانند با...

بیانیه گام دوم انقلاب (۱۶) – مهم‌ترین ظرفیت امیدبخش کشور

نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی، مهم‌ترین ظرفیت امیدبخش کشور نکته‌ی مهمّی که باید آینده‌سازان در نظر داشته...