نظام مردم سالار - دستاوردهای انقلاب

بیانیه گام دوم انقلاب (۷) – برکات بزرگ انقلاب اسلامی (امنیت و حفظ تمامیت...

برکات بزرگ انقلاب اسلامی: انقلاب به یک انحطاط تاریخی طولانی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار بشدّت تحقیر شده و بشدّت...
ما می توانیم - بیانیه گام دوم انقلاب

بیانیه گام دوم انقلاب (۶) – اعتقاد به اصل «ما می‌توانیم» عامل عزت و...

تقابل دوگانه‌ی جدید «اسلام و استکبار»، پدیده‌ی برجسته‌ی جهان معاصر پس آ‌ن‌گاه انقلاب ملّت ایران، جهان دوقطبی آن روز را به جهان سه‌قطبی تبدیل کرد...
وابستگی شاه به بیگانگان

بیانیه گام دوم انقلاب (۵) – آغاز انقلاب و نظام اسلامی از نقطه‌ی صفر

آغاز انقلاب و نظام اسلامی از نقطه‌ی صفر انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن، از نقطه‌ی صفر آغاز شد؛ اوّلاً: همه‌چیز علیه ما بود،...
آمادگی برای ظهور و تمدن سازی - بیانیه گام دوم انقلاب

بیانیه گام دوم انقلاب (۴) – برای برداشتن گام‌های استوار در آینده، باید گذشته...

برای برداشتن گام‌های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسلامی، این بنده‌ی ناچیز مایلم با...
دفاع از مظلوم - استکبارستیزی - بیانیه گام دوم انقلاب

بیانیه گام دوم انقلاب (۳) – دفاع ابدی از نظریه‌ی نظام انقلابی

دفاع ابدی از نظریه‌ی نظام انقلابی انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آماده‌ی تصحیح خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و...