مذهب آریایی‌ها - نگاهی نو

مذهب آریایی‌ها

مذهب آریایی‌های ایرانی با مذهب هندی‌ها یکی بوده است و به زبان واحدی صحبت می‌کردند. آن‌ها به موجودهای خیر و ذخایر طبیعت معتقد بودند. در این...
اسلام و گسترش علم - سهم مسلمانان در تکنولوژی جدید - نگاهی نو

اسلام و گسترش علم (قسمت چهارم)

اسلام و گسترش علم (قسمت چهارم) اینجا رو ببین! توی اون زمان جراحی چشم کردن! آب مروارید چشم رو خوب كردن! ببین اینجا نوشته: موصلی چشم پزشک عراقی...
اولین پرواز انسان - ابن فرناس قرطبی - نگاهی نو

اسلام و گسترش علم (قسمت سوم)

اسلام و گسترش علم (قسمت سوم) همچنان غرق کتاب بود و اختراعات و اکتشافات مسلمانها را میخواند. بعضی ازین اختراعات باعث تعجبش میشد و مدام میگفت:...
ابتکارات مسلمانان - صنعت و مکانیک - نگاهی نو

اسلام و گسترش علم (قسمت دوم)

اسلام و گسترش علم (قسمت دوم) لبخندی زدم و گفتم: دیگه دیگههههه! خب حالا چی می‌خواستی بپرسی؟ کتاب را گرفت جلوی من و گفت: چیزایی که توی...
اسلام و گسترش علم - اروپا مدیون علوم و فنون مسلمین - نگاهی نو

اسلام و گسترش علم (قسمت اول)

اسلام و گسترش علم (قسمت اول) با تمسخر گفت همین مسلمونا همین عربا بودن که ایران متمدن رو عقب افتاده کردن الانم این اسلامه که...