یک چهارشنبه و ده داستان! (قسمت چهارم)

0
505
چهارشنبه سوری - کمک به فقرا

رسیدیم به خانه مرضیه. به شایان گفتم: «اگه حوصله داری، برو یه سرچ بکن ببین درباره چهارشنبه سوری دیگه چیا پیدا می‌کنی.

کاری به راست و دروغش نداشته باش. فقط همه رو جمع کن.

عصر بیا با هم بریم بیرون و بیشتر در موردش صحبت کنیم.»

شایان فکری کرد. لبخند شیطنت‌آمیزی زد و گفت: «باشه. شمارَتو بده. باهات تماس می‌گیرم.»

شماره من را گرفت و با همان حالت شیطنت‌آمیز و مشکوک خداحافظی کرد!

زنگ زدم. مجید در را باز کرد. رفتم داخل و … خلاصه یک جوری که نه سیخ بسوزد، نه کباب، ترقه‌ها را به مجید نشان دادم و خیال مرضیه را کمی راحت کردم که این‌ها کم خطر هستند؛ خودم هم با مجید می‌روم و مراقبش هستم و هزار تا قول و تعهد دیگر…

سفارش خرید را هم گذاشتم توی آشپزخانه و لیست را دادم دستش که چک کند.

مرضیه لیست را گرفت و گفت: «خب حالا! بعد از یه هفته، چهارتا تیکه چیز خریده؛ انگار شق القمر کرده!»

نگاهی به اطراف آشپزخانه انداختم. یک دستگیره سفید را از روی کابینت برداشتم و به نشانه تسلیم تکان دادم

و از آشپزخانه متواری شدم!

***

 بعد از ظهر، خیلی زودتر از زمانی که انتظارش را داشتم، شایان پیامک فرستاد که: «سلام داداش ساعت چند بریم بیرون؟»!

نگاهی به ساعت انداختم: دو و چهل و سه دقیقه بود!

نوشتم: «سلام چهار و نیم خوبه».

تا ساعت چهار، کمی اطلاعاتم را در مورد چهارشنبه سوری مرور کردم. سال گذشته برای یک تحقیق و کنجکاوی شخصی، چند تا مقاله در همین مورد، توی لپ‌تاپم ذخیره کرده بودم. ولی الآن لپ‌تاپ همراهم نیست. بنا بر این، بعضی از مقاله‌ها را دوباره با گوشی سرچ و دانلود کردم و نگاهی گذرا به آنها انداختم.

ساعت چهار و بیست دقیقه شایان پیامک فرستاد که: «من سر کوچه هستم»!

حاضر شدم؛ با مرضیه و مجید خداحافظی کردم و راه افتادم.

از در که بیرون آمدم، شایان را دیدم که چند قدمی آمده بود توی کوچه. دستی برایش تکان دادم و رفتم سمتش.

تا به خودم بیایم، شایان چیزی انداخت زیر پایم…!

 

ادامه دارد…

قسمت قبل                              قسمت بعد

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید