هنر و پوشش عفیفانه ایران باستان

0
2055
هنر عفیف ایران باستان - پوشش در ایران باستان

والتر هینتس، ایران شناس مشهور، در کتاب «داریوش و ایرانیان» در ضمنِ بیان برخی از آداب و رسوم و مؤلفه‌های فرهنگی ایرانیان باستان، پوشش مردان و زنان پارس را این‌گونه به تصویر می‌کشد:

پوشش در ایران باستانبرهنه بودنِ بخشی از بدن نه‌تنها دور از ادب، بلکه شرم‌آور بود. از این‌رو پارس‌ها لباسی می‌پوشیدند که همه بدن را می‌پوشاند. برای این منظور، لباس ایلامی بسیار مناسب بود[۱].

وی همچنین در بخش دیگری از کتاب خود، در شرحِ نگاره‌های کتیبه بیستون یادآور می‌شود که «هنر ایران باستان هرگز کسی را برهنه به تصویر نکشیده است»[۲].

____________________

[۱] والتر هینتس، داریوش و ایرانیان، ترجمه پرویز رجبی، تهران: نشر ماهی، ۱۳۹۲، ص ۳۹۲

[۲] همان، ص ۳۶-۳۷

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید