نفرت های نفرت انگیز

4
2518
نفرت هخامنشیان از کبوتر سفید - خرافات هخامنشیان

به گفته والتر هینتس، مردان پارسی بیزاری غریبی نسبت به هر سفیدی ناسالم (!) داشتند. از زال و جذامی متنفر بودند و حتی چشمِ دیدن کبوتر سفید را هم نداشتند! [۱]

____________________

[۱] والتر هینتس، داریوش و ایرانیان، ترجمه پرویز رجبی، تهران: نشر ماهی، ۱۳۹۲، ص ۳۹۲

نفرت هخامنشیان از انسان های زال - خرافات هخامنشیان

4 دیدگاه

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید