مقایسه دو انتخابات

0
1239
مقایسه دو انتخابات در رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی

آمار نشان می‌دهد در آخرین انتخابات رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۴، دو میلیون هشتصد هزار نفر شرکت کردند…

در حالی که در همه‌پرسی جمهوری اسلامی در دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸، بیش از ۲۰ میلیون نفر شرکت کردند.

 

____________________

محسن نصری، ایران دیروز، امروز، فردا، ص ۹۲

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید