عدم وثاقت اوستا

0
856
اوستا به زبان فارسی نیست - نگاهی نو

مسأله تاریخ و مکان اصلی نگارش اوستا، مسأله‌ای است بسیار جدی و بحث‌برانگیز!

آیا می‌دانید دقیقاً مشخص نیست که اوستا در چه زمانی به رشته تحریر درآمده است؟!

آیا می‌دانید در زمان ساسانیان متن کامل اوستا که به‌صورت شفاهی در میان مردم بود، جمع‌آوری شد؟!

آیا می‌دانید فقط یک‌پنجم اوستا باقی‌مانده است؟!

آیا می‌دانید گات‌ها[۱] سروده خود زرتشت بوده و کلام وحی نیست؟!

جمع آوری اوستا در عصر ساسانیان - عدم وثاقت اوستا - نگاهی نو جمع آوری اوستا در عصر ساسانیان - عدم وثاقت اوستا - نگاهی نو

آیا می‌دانید اوستا در زمان ساسانیان توسط تنسر روحانی دربار ساسانی تحریف شد؟!

آیا می‌دانید اوستا، به زبان اوستایی است، نه فارسی؟!

آیا می‌دانید روحانیون زرتشتی زبان اوستایی را به‌خوبی نمی‌فهمند؟! زیرا علاوه بر این‌که زبان اوستایی مدت زیادی متداول نبوده، زبانی منسوخ و انحصاری (در انحصار موبدان) نیز محسوب می‌شود…[۲]

گات ها سروده های زرتشت - نگاهی نو______________________________
[۱] گات‌ها (گاهان) قسمت کوچکی از اوستا است که بسیاری از زرتشتیان و برخی از پژوهشگران، تنها آن را منسوب به زرتشت می‌دانند!
[۲] برای مطالعه بیشتر بنگرید به: جستاری در فلسفه زرتشتی (مجموعه مقالات)، مری بویس و دیگران، ترجمه سعید زارع، سید سعید رضا منتظری، نیلوفرالسادات نواب، ص ۴۹-۵۰

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید