خویدوده (ازدواج با محارم) در بین شاهان هخامنشی

0
2756
ازدواج با محارم کمبوجیه - نگاهی نو

خویدوده (ازدواج با محارم) در بین شاهان هخامنشی

کمبوجیه یکی از پادشاهان هخامنشی است که در تاریخ هخامنشی از وی چندان به‌خوبی یاد نمی‌شود. او نخستین شاه ایرانی بود که با محارم خود ازدواج کرد!

به گفته هرودت، کمبوجیه دلباخته یکی از خواهرانش شده بود و می‌خواست با او زناشویی کند!
اما چون این کار برخلاف همه رسوم بود، او روحانیون را فراخواند که آیا قانونی هست که مردی با خواهر خودش ازدواج کند؟!
آن‌ها به خاطر این‌که جانشان ایمن باشد و پاسخی به کمبوجیه داده باشند، گفتند: شاه پارس می‌تواند هر چه دلش خواست، انجام دهد!
به همین خاطر کمبوجیه با خواهران خود ازدواج کرد و این امر را حق می‌دانست. وی با دو خواهر تنی خودش ازدواج کرد.

ازدواج با محارم هخامنشیان - نگاهی نو ازدواج با محارم کمبوجیه - نگاهی نو

این نوع زناشویی شایان ستایش بسیار بود و چه‌بهتر آن‌که که میان اعضای خانواده یعنی میان پدر و دختر، برادر و خواهر، پسر و مادر انجام شود!

در اوستا، یسن ۱۲، بند ۹ چنین آمده است:
«من ایمان دارم به دین مزدیسنایی که جنگ را براندازد و باعث شود که سلاح را کنار گذارند و به خوئتودثه (ازدواج با محارم) امر کند که حق است».

______________________________
برای مطالعه بیشتر بنگرید به:
۱- زرتشتیان آداب و باورهای دینی آن‌ها، مری بویس، ص ۸۰ – ۸۵
۲- اوستا، یسنا، ابراهیم پورداوود، یسن ۱۲، بند ۹
۳- ازدواج با محارم در آیین زرتشت

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید