تروریست!

0
1216
شهید حججی - خدمات سپاه - من یک سپاهی هستم

با عجله از عرض خیابان رد شدم.

به آن‌طرف که رسیدم، دیدم پسر جوانی که عینک تیره‌رنگ به چشم و عصای سفید در دست دارد، هنوز در جای اولش ایستاده است.

نگاهی به ساعتم انداختم و برگشتم آن طرف. گفتم: «اجازه بدید کمکتون کنم» و دستش را گرفتم. کیسه خریدش را هم گرفتم و حرکت کردیم.

از خیابان که عبور کردیم، گفتم: «مسیرتون کدوم سمته؟ تا یه جایی همراهتون میام.»

با لبخند، کیسه خریدش را گرفت و گفت: «خیلی تروریستی داداش! دستت درد نکنه»!

هاج و واج نگاهش کردم!

نگاه من را نمی‌دید؛ ولی حدس زد که دارم از تعجب شاخ درمی‌آورم!

گفت: «تروریست دیگه! یعنی کسی که هرجا به کمکش نیازه، میاد وسط میدون؛

قوی و قدرتمند و مهربونه؛

اهل ایثاره؛

لازم باشه، جونِشو می‌ذاره کف دستش؛…

خلاصه… تروریسته دیگه!»

خندیدم و گفتم: «آهااااااان! خواهش می‌کنم؛ تروریستی از خودتونه!»

____________________

پ ن:

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمان تروریستی اعلام کرد!

خدمات سپاه - من یک سپاهی هستم خدمات سپاه - من یک سپاهی هستم خدمات سپاه - من یک سپاهی هستم
خدمات سپاه - من یک سپاهی هستم شهید - خدمات سپاه - من یک سپاهی هستم شهید حججی - خدمات سپاه - من یک سپاهی هستم

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید