اسلام از نگاه دیگران (۱) – تعالیم جهانی اسلام

0
1292
تعالیم جهانی اسلام - دین جهانی اسلام

بسیاری از چهره‌های بزرگ و مشهور غیر مسلمان در عصر حاضر و نیز در طول تاریخ، در مورد ویژگی‌های بی‌همتای اسلام و پیشوایان و آموزه‌های این دین الهی سخنانی را بیان کرده و یا به رشته تحریر درآورده‌اند. یکی از این ویژگی‌ها، جهانی و همگانی بودن دعوت و تعالیم اسلام است.

دکتر وریتین، تاریخ‌نگار غربی در این رابطه می‌گوید:

دین محمد (ص) از اولین ساعات ظهورش در زندگی پیامبر ثابت کرد که دین همگانی و عمومی است. پس اگر برای هر ملتی صلاحیت داشته باشد، بدون تردید برای هر عقل و برای هر مرحله‌ای از مراحل تمدن نیز صلاحیت خواهد داشت[۱].

ناپلئون بناپارت و قرآن - تعالیم جهانی اسلامحتی شخصیتی همچون ناپلئون بناپارت نیز نتوانسته است در مورد این حقیقت لب فرو بندد! او پس از مطالعه دقیق قرآن کریم، ناگزیر شد بگوید:

امیدوارم آن زمان دور نباشد که من بتوانم همه دانشمندان و تحصیل‌کردگان همه کشورها را با یکدیگر متحد کنم و نظام یک‌نواختی را فقط بر اساس اصول قرآن مجید که اصالت و حقیقت دارد و می‌تواند مردم را به سعادت رهبری کند، برقرار نمایم[۲].

____________________

[۱] خدمات اسلام به اروپا، عطائی اصفهانی، ص ۵۵

[۲] همان، ص ۷۴

 

بعدی

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید